Top

Gemeente Brunssum

0

Concept en realisatie logo, huisstijl en diverse uitingen, flyers, programmabegroting, jaarverslag.

…Burgerparticipatie: meedenken, meepraten en meebeslissen!
Een van de belangrijke taken van de gemeente is het maken van beleid. Daarin spreken we af wat we doen, hoe we dat doen en welke regels daarvoor gelden. En andere taak is het uitvoeren van plannen die door de gemeenteraad zijn goed gekeurd. Vaak gaat dat om grote of kleinere praktische plannen. Denk bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een brede school of het opnieuw inrichten van een straat.
Allemaal zaken die u als burger aangaan. De ene keer wat meer dan de andere keer. Wilt u dan ook wel meedenken, meepraten of meebeslissen? Dat kan in Brunssum in veel gevallen en op veel manieren…

FysioPoint Maastricht

Previous Project

Limburgse kunstkring

Next Project